MİSYON


Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin uluslararası eğitim ve araştırma etkinliklerine katılımını kolaylaştırır. Değişim programları ile üniversitemizin dünyadaki yeniliklere katkıda bulunmasını ve bu yeniliklerden faydalanmasını destekler. Üniversitemizin uluslararasılaşma süreciyle ilgili üniversitemiz personeline ve öğrencilerine bilgi akışını sağlar. Üniversitemizde uluslararası öğrenci ve personel hareketliliğini artırmak amacıyla dünyadaki diğer yüksek öğretim kurumları arasında köprü vazifesi görür.