BİRİM KALİTE HEDEFLERİ

1- Yurtdışından ve yurtiçinden üniversitemize gelecek tüm öğrencilerin eğitim ve öğretime uyumunun sağlanması,
2- Ulusal ve uluslararası değişim programları vasıtasıyla üniversitemizin  bilinirliğini arttırıp gelen ve giden öğrenci sayısını arttırmak
3- Üniversitemizin Bologna Sürecinin tam ve etkin sürdürülmesini sağlamak
4- Birimde sürekli iyileştirmeyi sağlamak