ECTS  nedir?

AKTS-Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS-European Credit Transfer and Accumulation System), Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrenenin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemidir.

Diploma eki nedir?

Diploma Eki (DE), yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaya ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edinilen niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) geliştirmek amacıyla verilen bir belgedir. Diploma eki, üstünde adı bulunan bireyin aldığı eğitimin özellikleri, düzeyi, içeriği, özü ve başarı ile tamamlanmış olan bu eğitimin başarı düzeyi hakkında bilgi sağlaması için tasarlanmıştır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES çalışma grubu tarafından test edilip sadeleştirilmiş olan bu diploma eki formatı ulusal kurumlar tarafından formata uygun olarak verilir. Diploma eki sekiz bölümden (Diploma eki sahibi hakkında bilgi; alınan dereceyi tanımlar bilgi; alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi; programın içeriği hakkında bilgi; alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi; ek bilgiler; diploma ekinin onaylanması hakkında; ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi) oluşur.

Diploma eki ne değildir ?

Bir öz geçmiş değildir. Transkript veya diploma değildir.
Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.

Diploma ekinin öğrencilere katkısı nedir?

Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır bir diploma. Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama. Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir tanımlama. Yurt dışı iş olanakları veya ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşım. Öğrencilerin işe alınabilirliğini destekler.

Diploma ekinin yükseköğretim kurumlarına katkısı nedir?

Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır. Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal kurumların özerkliğini korur. Edinilmiş başarının başka bir eğitim içeriğinde anlaşılırlığı için belli bir bilgi çerçevesinde yeterliklerin değerlendirilmesini sağlar. Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulma düzeylerinin artırır. Diplomanın taşınabilirliğini sağlar ve içerikle ilgili olarak tekrar eden sorulara kurumlarda yer alan yönetici servisler tarafından yanıtların sağlanmasında zaman kaybını önler.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Diploma Eki Örneği - Lisans
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Diploma Eki Örneği - Yüksek Lisans