Proje Çağrıları

Proje Koordinasyon Ofisi, üniversitemiz birimlerinin takip edebilmesi için teklif çağrılarını kendi web sitesinde yayınlar ve birimlere kurumsal duyuru e-postası olarak gönderir. Proje desteklerinden yararlanmak isteyen araştırmacılar kendilerine uygun olan çağrıları seçerler.

Proje Başvuru Hazırlığı

Proje çağrıları açık olan programlardan uygun olanı seçildikten sonra proje başvurusu hazırlığı başlar. Bu adımda bölümler daha önce yapılan çalışmalar, varsa uygulanmış projeleri belirlerler. Daha önce destek almış, uygulanmış projeler yeniden desteklenmediği için proje fikirlerinin yenilikçi ve özgün olması gerekmektedir. Yapılan literatür taramasının sonunda proje konusu, çalışmanın kapsamı, hedef ve amaçları belirlenir.

Projelere Ortak Bulma ve/veya Ortak Olma

Yurt dışı proje desteklerinden yararlanmak isteyen birimlerimizin 2 seçeneği bulunmaktadır. Projelerde yürütücü/koordinatör olarak bir projenin tüm başvuru ve yürütme sürecini kendilerinin yönettikleri başvuru şekli birinci yöntemdir. Bu şeçenekte bir projenin yazılması, ortakların bulunması, başvuru formlarının doldurulup sisteme yüklenmesi, başvurunun kabul edilmesi durumunda sözleşmelerin imzalanması ve bütçenin yönetilmesi gibi sorumluluklar proje koordinatörüne aittir. Diğer seçenekte ise yurtdışında bir proje başvurusu yapacak olan yürütücü/koordinatör kuruma sadece kurumsal bilgiler ve ortaklık belgelerini gönderip ortak kuruluş olarak projede yer alabilirler. Projelerin yazılması sürecinde ortaklar kendilerinin yürütecekleri çalışmaların içeriklerini proje yürütücüsüne hazırlayıp gönderirler ve bütçenin yönetilmesi, ortaklara düşen kısımlar gibi konularda anlaşmalar bu aşamalarda yapılır.

Kurumsal Bilgiler, Destekleyici Belgeler

Proje başvurularında istenen üniversitemizin kurumsal Pic Numarası: 948210503 ‘dır. Bununla birlikte kurum adına karşı taraftan istenen diğer destekleyici belgeleri ve kurumsal bilgileri de yine Proje Koordinasyon Ofisinden temin edebilirsiniz. Üniversitemiz adına yapılacak proje başvurularında, ortaklık belgelerinde imza yetkilisi olan yasal temsilci Üniversitemiz Rektörüdür, o nedenle proje ortaklığı yapmak istediğinizde Proje Koordinasyon Ofisinden gerekli bilgileri ve belgeleri kontrol ediniz.

Başvuru Formlarının Sisteme Yüklenmesi

Proje Başvuruları için ECAS, Turna gibi proje yönetim sistemlerine üniversitemiz kurum hesap bilgileri ile giriş yapılması gerekmektedir. Bu bilgileri Proje Koordinasyon Ofisinden temin edebilirsiniz. Proje yönetim sistemlerinde üniversitemizin kurumsal bilgileri yer aldığı için bu sistemlerin kullanımında Proje Koordinasyon Ofisi ile birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.