Hakkımızda

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Proje Koordinasyon Ofisi, yurt dışı kaynaklarından finanse edilen araştırma projeleri destek programlarından yararlanmak isteyen üniversitemiz birimlerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Genel olarak proje geliştirme, başvuru ve yürütme aşamalarında teknik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Proje Koordinasyon Ofisi, proje teklif çağrılarının takibi ve üniversitemiz birimlerine duyurulmasının yanı sıra bu hibe desteklerinden yararlanmak isteyen araştırmacılarla bir araya gelip proje ekibi kurulması, proje başvurusu için gerekli tüm aşamaların planlanması ve bir yol haritası çıkarılması gibi konularda birimlerimizle birlikte süreci yürütmek üzere kurulmuştur.

Proje Koordinasyon Ofisi, uluslararası hibe programlarından üniversitemizin yararlanmasını sağlayarak hem birimlerimizin çalışmalarını uluslararası alana taşımalarını hem de üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Üniversitemizin uluslararası ortaklık ve işbirliklerini arttırarak kurumsal kapasitesinin arttırılması da proje koordinasyon ofisinin hedefleri arasındadır.