VİZYON

Dünya çapında öğrenci, akademik ve idari personel değişimini sağlayarak uluslararası ve kültürlerarası anlayışın desteklenmesini amaçlar. Bu nedenle, Üniversitemizi dünyayla ve dünyayı da Üniversitemizle buluşturacak uluslararasılaşma sürecimize katkı sağlayan çok taraflı uluslararası projeler üretmek ve buna benzer projelerde yer almak önceliklerimiz arasındadır.