Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.03.2019- 15.03.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2019-2020 Farabi Değişim Programı Başvuruları Başladı  

Farabi Değişim Programı Güz / Güz-Bahar Başvuruları

(2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)

 01 Mart-15 Mart 2019

 

2019-2020 Akademik Yılı Farabi Öğrenci Değişim Programı Güz ve Güz-Bahar dönemi başvuruları  

1 Mart 2019 – 15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Programa başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki belgeleri  hazırlayarak Farabi Koordinatörlüğüne (Dış İlişkiler Birimi)  teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
• 2 Adet Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formu  
(Tıklayınız…) Bilgisayarda doldurunuz.
• 2 Adet Öğrenci Not Bildirim Belgesi (Transkript)
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin ediniz)
• 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Başvuruda bulunacağınız üniversite yabancı dilde eğitim yapıyorsa dil skorunuzu gösteren belge
(Üniversitemizin yabancı diller yüksekokulunun yaptığı dil sınavı sonuç belgesi)
Anlaşmalı olduğumuz Üniversiteler  
Protokolümüz Olan Üniversiteler (tıklayınız….) 


NOT: Aday Başvuru Formları Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. Fotoğrafsız, imzasız ve el yazısı ile doldurulmuş olan Farabi Aday Başvuru Formları kabul edilmeyecektir.

Öğrenci Değişimi Başvuru Kriterleri:
• Öğrencinin yüksek eğitim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
• Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.00 /4.00 olması,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
• Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarının ilk yarıyılını tamamlamış olmak.

Başvurusu kabul edilip diğer üniversitelerde eğitim-öğretim görecek olan öğrencilere ise 4 ay boyunca  600TL karşılıksız Farabi Bursu verilecektir. 4 ay boyunca bursun %70’i  aylıklar halinde, geri kalan %30 ‘u öğrencinin güz dönemi transkripti koordinatörlüğe ulaştıktan sonra başarılı-başarısız durumuna göre hesaplandıktan sonra ödenecektir.

Son başvuru 15 Mart 2019 tarihinde saat 17:00'da son bulacaktır.
Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Rektörlük
Dış İlişkiler Birimi
Tel:  0 (322) 455 00 00- 4049
e-posta:intoffice@adanabtu.edu.tr

 

Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2019