Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.03.2018- 28.02.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:02
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2018-2019 Yılı FARABİ Başvuruları Başladı

2018-2019 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar Yarıyılı FARABİ Başvuruları

BAŞLADI!

 

2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı için GÜZ ya da GÜZ+BAHAR DÖNEMİ başvuruları; 01 Mart 2018 Perşembe günü başlayıp, 15 Mart 2018 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir.

BAŞVURU SÜRESİ SON GÜN 15 MART 2018 Perşembe!

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde  lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Gitmek istediğiniz Üniversite ile üniversitemizin ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada sizin bölümünüze yer verilmiş olması (Protokollere ulaşmak için TIKLAYINIZ.),
 3. Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması (  lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar
 4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar),
 5. Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
 6. Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.
 7. Farabi Değişim Programı kapsamında 1 üniversiteye gitmek için başvuru yapılabilir. 
 8. Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.
 9. Disiplin cezası olanlar başvuru yapamazlar.
 10. Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmak gereklidir.

GEREKLİ BELGELER:

 1. 2 Adet Aday Öğrenci Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız), form bilgisayar ortamında doldurulmuş ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış halde teslim edilecek. El ile doldurulup hazırlanmış belgeler teslim alınmayacaktır.
 2. 2 Adet Transkript Belgesi ( Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından imzalı/mühürlü )
 3. 2 Adet Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Gidilecek Üniversitede eğitim dili İngilizce ise İngilizce seviyesini gösterir belge ( 2 Adet)
 5. Gidilecek Üniversite Online başvuru belgesi istiyor ise 2 Adet online başvuru kayıt belgesi.

 

 

 

 

 

Aday Öğrenci Başvurularının Değerlendirmesi ve İlan Süreçleri 


Öncelikle aday öğrencilerin başvuruları akademik not ortalamaları ve üniversite kontenjanları göz önüne alınarak değerlendirilir ve bu değerlendirme neticesinde sıralamaya giren öğrenciler http://intoff.adanabtu.edu.tr  sayfasında ilan edilir. Sonrasında başvurular karşı Üniversiteye bildirilir ve kabul edilen öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanmaya hak kazanmış olur. 

Başvuru Sonuçları 25 Nisanda ilan edilir. 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

 • Ofiste herhangi bir belge çıktısı, fotoğraf kesme ve yapıştırması yapılmamaktadır.

   

 • Gidilecek Üniversite tercihi olarak sadece 1 Üniversite tercih hakkı bulunmaktadır.

   

 • Üniversitemizin hangi Üniversiteler ile anlaşmalı olduğunu Farabi Değişim Programı web sayfamızdan öğrenebilirsiniz (http://intoff.adanabtu.edu.tr/PagesTR/detay.aspx?pageId=117).

   

 • Farabi değişim programı kapsamında diğer Üniversitelere giden öğrencilerimize YÖK tarafından karşılıksız olarak toplam 2000 TL burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödenecek öğrenci kontenjanı ve burs miktarı YÖK tarafından belirlenmektedir. Verilecek olan 2000 TL'lik bursun % 70’lik kısmı Güz döneminde 4 ay boyunca (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat) eşit miktarda ödenir. Kalan % 30’ luk kısmı ise gidilecek Üniversitede Güz döneminde alınan derslerden ders geçme-kalma oranına ve ders kredi/akts oranına göre hesaplanıp ödenir.

   

 • Farabi Değişim Programı hakkında her türlü bilgi ve sorularınız için eğitim gördüğünüz Fakülte/Yüksekokul Farabi Bölüm Koordinatörlerinden yardım alabilirsiniz.

   

 • Başvuru yapmadan önce gidilmesi planlanan Üniversitedeki ders planı ile Üniversitesinizdeki ders planı arasındaki uyumu gözetmeniz gerekir. Değişim programından yararlanma hakkı kazanmanız halinde gideceğiniz üniversitede sizlere ders seçme kolaylıkları (örneğin I. ya da II. öğretimden ders alabilme; farklı bölümlerden ders alabilme gibi) sağlanacak olmasına rağmen, ders uyumuna mutlaka dikkat edilmelidir. Özellikle zorunlu derslerde ders içeriklerinin makul ölçülerde benzerlik göstermesi gerekecektir. Ayrıca gidilecek üniversitede (ilgili dönemde) alınacak AKTS toplamı, Adana BTÜ’de almanız gereken AKTS'den az olamayacaktır (Ders AKTS uyumu değil, Derslerin AKTS toplamı önemlidir.). Diğer bir deyişle ders sayısından ziyade derslerin AKTS toplamı önemli olacaktır.
 • Gitmek istediğiniz Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasını ziyaret etmenizde fayda vardır. Çünkü Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversiteler bazı kurallar belirleyebilme hakkına sahiptirler. Örneğin ikili anlaşmamız olmasına rağmen gitmek istediğiniz Üniversite, önceden ilan etmek kaydıyla 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için bölümünüze kontenjan ayırmamış olabilir. Yine başvurusu uygun bulunan öğrencilerin evrakları Koordinatörlüğümüz tarafından gitmek istediğiniz Üniversiteye gönderilecek olmasına rağmen bazı Üniversiteler bize yapacağınız başvuruya ek olarak kendi web sayfaları üzerinden de başvuruda bulunmanızı isteyebilmektedir
 • Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere YÖK tarafından belirlenen burs kontenjanı dahilinde karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Farabi öğrencisi gittiği üniversitede aldığı tüm derslerden devamsızlıktan kalırsa aldığı bursları iade eder.
 • Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler kesilmez, devam eder.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüsde çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursundan yararlanamazlar. Anne Baba vefatı dolayısıyla SGK tarafından gelir bağlanan Farabi öğrencilerinin burstan faydalanmaları hakkında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Farabi değişim programı öğrencileri, gittikleri üniversitenin yaz okulundan değişim programı kapsamında yararlanamazlar.

 

YÖK Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

A. Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700.-TL

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

B. Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500.-TL olarak belirlenmesi,

C. Vakıf Üniversitelerinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmamasına karar verilmiştir. 

 

BAŞVURU YERİ: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektörlük, Dış İlişkiler Birimi Farabi Kurum Koordinatörlüğü